År 2022 kommer omfattningen av mitt lands klädexport att öka med nästan 20 % jämfört med 2019 före epidemin

Enligt Kinas tullstatistik exporterade mitt lands kläder (inklusive klädtillbehör, samma nedan) från januari till december 2022 totalt 175,43 miljarder US-dollar, en ökning med 3,2 % från år till år.Under den komplicerade situationen hemma och utomlands, och under påverkan av fjolårets höga bas, är det inte lätt för klädexporten att upprätthålla en viss tillväxt 2022. Under de senaste tre åren av epidemin har mitt lands klädexport vänt trenden att minska år för år sedan den nådde toppen på 186,28 miljarder US-dollar 2014. Exportskalan 2022 kommer att öka med nästan 20 % jämfört med 2019 före epidemin, vilket helt återspeglar effekten på den globala leveranskedjan sedan utbrottet.Under omständigheterna kring chocken och obalansen mellan utbud och efterfrågan på marknaden har Kinas klädindustri egenskaperna stor motståndskraft, tillräcklig potential och stark konkurrenskraft.

Ser man på exportsituationen varje månad 2022 visar den en trend med hög först och sedan låg.Med undantag för nedgången i exporten i februari på grund av vårfestens inverkan, fortsatte exporten under varje månad från januari till augusti tillväxten, och exporten under varje månad från september till december visade en nedåtgående trend.I december månad var klädexporten 14,29 miljarder USD, en minskning på 10,1 % jämfört med föregående år.Jämfört med nedgångarna på 16,8 % i oktober och 14,5 % i november, avtar den nedåtgående trenden.Under de fyra kvartalen 2022 var mitt lands klädexport 7,4 %, 16,1 %, 6,3 % respektive -13,8 % på årsbasis.öka.

Exporten av köldsäkra och friluftskläder växte snabbt

Exporten av sport-, frilufts- och köldsäkra kläder fortsatte att växa snabbt.Från januari till december ökade exporten av skjortor, rockar/kalla kläder, halsdukar/slipsar/näsdukar med 26,2 %, 20,1 % respektive 22 %.Exporten av sportkläder, klänningar, T-shirts, tröjor, strumpor och handskar ökade med cirka 10 %.Exporten av kostymer/vardagsdräkter, byxor och korsetter ökade med mindre än 5 %.Exporten av underkläder/pyjamas och babykläder sjönk något med 2,6 % respektive 2,2 %.

I december, förutom exporten av halsdukar/slipsar/näsdukar, som ökade med 21,4 %, minskade exporten för övriga kategorier.Exporten av babykläder, underkläder/pyjamas minskade med cirka 20 % och exporten av byxor, klänningar och tröjor minskade med mer än 10 %.

Exporten till ASEAN har ökat markant 

Från januari till december var Kinas export till USA och Japan 38,32 miljarder US-dollar respektive 14,62 miljarder US-dollar, en minskning på årsbasis med 3 % respektive 0,3 %, och klädexporten till EU och ASEAN var 33,33 miljarder US-dollar respektive 17,07 miljarder US-dollar, en ökning med 3,1%, 25% jämfört med föregående år.Från januari till december uppgick Kinas export till de tre traditionella exportmarknaderna i USA, EU och Japan till 86,27 miljarder USD, en minskning på 0,2 % jämfört med föregående år, vilket motsvarar 49,2 % av mitt lands totala kläder, en minskning med 1,8 procentenheter från samma period 2022. ASEAN-marknaden har visat stor potential för utveckling.Under den gynnsamma effekten av det effektiva genomförandet av RCEP stod exporten till ASEAN för 9,7 % av den totala exporten, en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med samma period 2022.

När det gäller stora exportmarknader, från januari till december, ökade exporten till Latinamerika med 17,6 %, exporten till Afrika minskade med 8,6 %, exporten till länder längs ”Belt and Road” ökade med 13,4 % och exporten till RCEP:s medlemsländer ökade med 10,9 %.Ur perspektivet av stora enskilda länders marknader ökade exporten till Kirgizistan med 71 %, exporten till Sydkorea och Australien ökade med 5 % respektive 15,2 %;exporten till Storbritannien, Ryssland och Kanada minskade med 12,5 %, 19,2 % respektive 16,1 %.

I december minskade all export till större marknader.Exporten till USA föll med 23,3 %, den femte månaden i rad av nedgång.Exporten till EU sjönk med 30,2 %, den fjärde månaden i rad av nedgång.Exporten till Japan föll med 5,5 %, den andra månaden i rad av nedgång.Exporten till ASEAN vände den nedåtgående trenden från förra månaden och ökade med 24,1 %, varav exporten till Vietnam ökade med 456,8 %.

Stabil marknadsandel i EU 

Från januari till november stod Kina för 23,4 %, 30,5 %, 55,1 %, 26,9 %, 31,8 %, 33,1 % och 61,2 % av marknadsandelen för import av kläder i USA, EU, Japan, Storbritannien, Kanada , Sydkorea och Australien, varav USA. Marknadsandelarna i EU, Japan och Kanada minskade med 4,6, 0,6, 1,4 respektive 4,1 procentenheter på årsbasis, och marknadsandelarna i Storbritannien, Sydkorea och Australien ökade med 4,2, 0,2 respektive 0,4 procentenheter på årsbasis.

Internationell marknadssituation

Importen från större marknader bromsades avsevärt i november

Från januari till november 2022, bland de stora internationella marknaderna, uppnådde USA, EU, Japan, Storbritannien, Kanada, Sydkorea och Australien en tillväxt i klädimporten, med en ökning på 11,3 % jämfört med föregående år. , 14,1 %, 3,9 %, 1,7 %, 14,6 % respektive 15,8 %.% och 15,9 %.

På grund av den kraftiga deprecieringen av euron och den japanska yenen mot den amerikanska dollarn, minskade tillväxttakten för importen från EU och Japan i termer av amerikanska dollar.Från januari till november ökade EU:s klädimport med 29,2 % i eurotermer, mycket högre än ökningen på 14,1 % i amerikanska dollar.Japans klädimport ökade med endast 3,9 % i amerikanska dollar, men ökade med 22,6 % i japanska yen.

Efter en snabb tillväxt på 16,6 % under de tre första kvartalen 2022, minskade USA:s import med 4,7 % och 17,3 % i oktober respektive november.EU:s klädimport under de första 10 månaderna 2022 bibehöll en positiv tillväxt, med en kumulativ ökning på 17,1 %.I november visade EU:s klädimport en betydande nedgång, en minskning med 12,6 % på årsbasis.Japans klädimport från maj till oktober 2022 fortsatte att växa positivt och i november föll importerade kläder igen, med en nedgång på 2 %.

Exporten från Vietnam och Bangladesh stiger

År 2022 kommer den inhemska produktionskapaciteten i Vietnam, Bangladesh och andra stora klädexporter att återhämta sig och expandera snabbt, och exporten kommer att visa en trend med snabb tillväxt.Med tanke på importen från stora internationella marknader, från januari till november, importerade världens största marknader kläder till 35,78 miljarder USD från Vietnam, en ökning med 24,4 % jämfört med föregående år.11,7 %, 13,1 % och 49,8 %.Världens största marknader importerade kläder för 42,49 miljarder USD från Bangladesh, en ökning med 36,9 % jämfört med föregående år.EU, USA, Storbritannien och Kanadas import från Bangladesh ökade med 37 %, 42,2 %, 48,9 % respektive 39,6 % på årsbasis.Klädimporten från Kambodja och Pakistan på världens största marknader ökade med mer än 20 %, och klädimporten från Myanmar ökade med 55,1 %.

Från januari till november ökade marknadsandelarna för Vietnam, Bangladesh, Indonesien och Indien i USA med 2,2, 1,9, 1 respektive 1,1 procentenheter på årsbasis;Bangladeshs marknadsandel i EU ökade med 3,5 procentenheter från året innan;1,4 och 1,5 procentenheter.

2023 Trend Outlook 

Världsekonomin fortsätter att vara pressad och tillväxten avtar

IMF sa i sin World Economic Outlook för januari 2023 att den globala tillväxten förväntas minska från 3,4 % 2022 till 2,9 % 2023, innan den stiger till 3,1 % 2024. Prognosen för 2023 är 0,2 % högre än väntat i oktober 2022 World Economic Outlook, men under det historiska genomsnittet (2000-2019) på 3,8 %.Rapporten förutspår att USA:s BNP kommer att växa med 1,4 % år 2023, och euroområdet kommer att växa med 0,7 %, medan Storbritannien är det enda landet bland stora utvecklade ekonomier som kommer att minska, med en prognostiserad nedgång på 0,6 %.Rapporten förutspår också att Kinas ekonomiska tillväxt 2023 och 2024 kommer att vara 5,2 % respektive 4,5 %;Indiens ekonomiska tillväxt 2023 och 2024 kommer att vara 6,1 % respektive 6,8 %.Utbrottet har dämpat Kinas tillväxt fram till 2022, men de senaste återöppningarna har banat väg för en snabbare än väntat återhämtning.Den globala inflationen förväntas falla från 8,8 % 2022 till 6,6 % 2023 och 4,3 % 2024, men förblir över den pre-pandeminivån (2017-2019) på cirka 3,5 %.


Posttid: 24-2-2023